X
تبلیغات
رایتل

خودنویس

... خودنویس یعنی دنیای واقعی فردا با بودن در مجاز امروز به شرط آنکه واقعی بمانی....

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
                       یادگاری که در این گنبد دوار بماند
                                          داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
                                                                  خرقه رهن و می و مطرب زنار بماند
هر فکری یه صدایی داره و هر صدایی بر اساس یه متد نوشته شده نواخته میشه !
هر نوشته ای که نت داشته باشه و نظم میشه یه نوای زیبا که حبیب و محبوب ،‌ عاشق و معشوق میشن خطوط اون نت هایی که باید روش نوشته بشن ! حالا اینکه نگاه به کدوم طرفه و روح چه چیزی رو طلب می کنه بماند .اما اصل مطلب ، بودن و خواستنه چرا که یکی از نشانه های اثبات وجود روح ،‌نگاه ، نت ، نواختن ، گریستن و فکر کردن ......
اثبات این که همیشه هستی
اثبات این که میتوانی ادامه بدهی
اثبات این که هنوز خسته و درمانده نشدی
اثبات این که خستگی را برای همیشه خسته کردی
اثبات این که ساخته ای و سوخته ای اما هنوز وا نمانده ای
اثبات این که امید را از تو گرفته اند ولی هنوز ناامید از امید نشده ای و
اثبات این که نواخته ای آهنگی که نتش بر پایه روحی پر فکر و لبریزاز نگاه عاشقانه نوشته شده
که این در نیمه راه است و تازه شروعی بر بستن درهای بر روی تمام پایان ها  ، بر روی تمام سختی ها و خستگی ها !
                هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
                                                         وانکه این کار ندانست در آن کار بماند
نوشته شده در شنبه 2 خرداد 1383ساعت 10:28 ق.ظ توسط صدر | 4 نظر|