X
تبلیغات
رایتل

خودنویس

... خودنویس یعنی دنیای واقعی فردا با بودن در مجاز امروز به شرط آنکه واقعی بمانی....

کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد
                         یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
                                                   از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
                                                                        صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
سری تکون داد و گفت : آدم ها چند بار ممکنه تو این دنیا حسابی تنها بشن ؟!
همیشه زمان هایی میرسه که در اوج روابط آدم ها تنها میشن و هیچ دلیلی هم برای این تنهاییشون نمیتونن پیدا کنن! یه حرکت چرخشی و توپ و انداختم وسط حلقه و برگشتم و بهش گفتم : تنها شدن آدم ها و تعداد اون بستگی به خودشون داره !‌هنوز توپ کامل با زمین همگام نشده بود که گرفتش و یه ضرب انداخت تو حلقه .نگاهی کرد و گفت : تو با این رفتارهایی که داری فکر می کنی چند بار ممکنه تنها بشی ؟! یک ، یک ! دستی به سرم کشیدم و گفتم : احتمالا فقط یه بار ! که اون موقع هم چاره ای نیست همه تنها میشن ! لبخندی زد و گفت : یعنی الان اصلا تنها نیستی؟! دو ، دو ! گفتم : نه ! نه من نه تو هیچکدوم تنها نیستیم .چون آدم تنها هیچوقت احساس خوشبختی نمی کنه .....
بر جگر  داغی  ز عشق  لاله  رویی  یافتم 
               در سرای  دل  بهشت  آرزویی  یافتم
                        عمری از سنگ حوادث گشته ام چون غبار
                                     تا  به  امداد  نسیمی  ره  به کویی  یافتم
                                               خاطر  از آیینه  صبح  است  روشن تر مرا
                                                       این صفا  از صحبت  پاکیزه  رویی  یافتم
                                                             گرمی  شمع  شب افروز  آفت  پروانه شد
                                                                   سوخت  جانم  تا  حریف   گرم خویی یافتم
لیوان آب و پر کردم و خوردم ؛ نگاهی بهش کردم  و گفتم : سه ، دو ! توپ و چرخوند و گفت : شاید با من بودن به معنای تنها نبودنت اما بعضی وقت ها حتی با من هم تنهایی ! چون من از تو نیستم اما تو از خودتی ! زمان هایی که تو از خودت جدا میشی صد تامثل من هم که کنارت باشن بازم تنهایی ! تنهای تنها .....
                                                                     بی تلاش من غم عشق تو در دل نشست 
                                                       گنج  را در زیر  پا یت بی جستجویی  یافتی 
                                           تلخکامی  بین  که  در  میخانه  دلدادگی
                              بود  پر  خون جگر  هر جا  سبویی  یافتی
            چون صبادر زیر زلفم هر کجا  کردی  گذار
بک جهان دل بسته بر هر  تارمویی  یافتی
به این سادگی ها هم که فکر می کنی نیست ! چون اگر اینجوری بود هیچ وقت از تو به خودت و از من به خودم تعبیر نمی کردن همیشه یا من و با تو تعریف می کردن یا تو رو با من ! توپ و دوباره چرخوند و یه راست وسط حلقه ! لیوان آب و از دستم گرفت و گفت : حالا چهار ، سه......
             
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
                                                       شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
نوشته شده در پنج‌شنبه 12 شهریور 1383ساعت 09:30 ق.ظ توسط صدر | 13 نظر|