X
تبلیغات
رایتل

خودنویس

... خودنویس یعنی دنیای واقعی فردا با بودن در مجاز امروز به شرط آنکه واقعی بمانی....

در نظر بازی ما ، بی خبران حیرانند 
               من چنینم که نمودم ، دگر ایشان دانند 
                                       عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی 
                                                   عشق داند که در این دایره سرگردانند

سلام کرد و به گرمی پرسید: دو دو تا چند تا می شه؟!

حساب و کتاب کردن تو زندگی آدم های امروزی یه اصلی شده که اگر کسی نخواد توجهی بهش بکنه شاید خیلی نتونه دووم بیاره! جواب سلامش و دادم گفتم : حالا برس بعد بپرس! با شور و حرارت اومد طرفم و گفت : ولش کن جواب و بگو! سوالش تکراری بود خیلی ها هر روز این سوال یا شبیهش و از من می پرسن . دستی به سرم کشیدم و گفتم شاید بشه خیلی ! خنده ای کرد و گفت : غلط! لبخندی زدم وگفتم : دو دو تا خیلیه ها ! می خواستم جوابش و متفاوت داده باشم تا راضی بشه!اومد طرفم و گفت : خیلی مثلا چقدر ....

یک بحرسرشک بودم و عمری سوز  
                      افسرده و پیر می شدم روز به روز 
                                        با خیل عاشقان چو همرزم شدم 
                                                      سوزم:همه ساز گشت و شامم
همه روز

گفتم: خیلی چقدر نداره ! خیلی خیلیه دیگه! یه تعداد غیر قابل شمارش! اصلا همه چیز می تونه نسبی باشه! می تونه بر اساس دریافت ذهنی ما از یه سری قواعد از پیش تعیین شده باشه!

                                                       آمد ، به طعنه کرد سلامی و گفت : مرد
                           گفتم : که ؟ گفت:آنکه دلت را به من سپرد 
          وانگه گشود سینه و دیدم که اشک عجز 
  فانوس عشق من،به کف نور،
می سپرد  

رفت عقب تر و پرسید: تو خودت فهمیدی چی گفتی؟! با لبخند گفتم : شاید آره! دستاش و به هم مالید وگفت: جوابش خیلی ساده است ! جدی پرسیدم : چند تا میشه ؟! لبخند نرمی زد و گفت : هر چند تا که تو بخوای!دو دو تا همون می شه ! سرم و بالا گرفتم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم: دو دو تای من برای تو با دو دو تای دیگران برای تو چقدر فرق می کنه؟! اومد جلوتر و گفت: به اندازه مقداری که از دو دو تا تو ذهنتون میاد! رفتم کنارش و دم گوشش گفتم: پس این و بدون که دو دو تای من هیچ وقت چهارتا نمی شه....

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 
                                                      مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش

نوشته شده در شنبه 25 آذر 1385ساعت 12:12 ب.ظ توسط صدر | 20 نظر|