X
تبلیغات
رایتل

خودنویس

... خودنویس یعنی دنیای واقعی فردا با بودن در مجاز امروز به شرط آنکه واقعی بمانی....

گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه مهم تلقی شدن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه برتر بودن نسبت به دیگران است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه پیروز بودن و پیروز شدن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه سوال پرسیدن و نشنیدن است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه شنیدن و هیچگاه نپرسیدن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه سیاه را با سفید تفسیر کردن است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه سفید را طیفی از سیاه پنداشتن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه دعا کردن و عمل نکردن است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه عمل کردن و دعا نکردن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه لیلی شدن بدون مجنون است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه مجنون بودن میان لیلی هاست
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه مانور دادن بدون راهنما زدن است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه مرتب راهنما زدن و هرگز مانورندادن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه بزرگ بودن وسط کوچک ترهاست
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه کوچک ماندن میان بزرگ ترهاست
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه ماندن در کودکی هاست
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه بزرگ شدن بدون طی دوران کودکی است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه  ترساندن دیگران است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه ترسیدن از دیگران است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه سلام کردن قبل از دیگران است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه منتتظر شنیدن سلام است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه ساختن و سوختن است
گفتم : بعضی ها عشقشون همیشه سوختن و نساختن است
گفت : بعضی ها عشقشون همیشه نه سوختن است و نه ساختن
بار الها !‌ 
هرچند عمر عشق ما کوتاه است ، هرچند اثر عشق ما بسیار است  و  این را هم تو میدانی و هم ما ؛‌ اما به قداست این لحظات ما را جزء مصادیق تحقق وعده های راستینت قرار ده .

نوشته شده در جمعه 8 اردیبهشت 1391ساعت 07:46 ب.ظ توسط صدر | 6 نظر|