X
تبلیغات
رایتل

خودنویس

... خودنویس یعنی دنیای واقعی فردا با بودن در مجاز امروز به شرط آنکه واقعی بمانی....

مدام مست میدارد نسیم جعد گیسویت
                خرابم میکند هر دم فریب چشم جادویت
                            من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل
                                           من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت
چرخی زد و گفت : من و معنا کن !
همیشه تو این کوران زندگی موقعیت هایی پیش میاد که باید همه چیز و معنا کنی ، عشق و دلدادگی و نفرت و جدایی و خیلی چیزهای دیگر و ...! نگاهی بهش کردم و گفتم : چی و معنا کنم! قدم پیش گذاشت و گفت : من و ... من و معنا کن! خندیدم و گفتم : بی معنی ... نه نه تو نه ! صبر کن ..! داشت خراب میشد، رفتم طرفش و گفتم : سوالت خیلی سخته ! شاید نتونم اونطوری که هستی معنات کنم! گردنش و خم کرد و آروم گفت : هر طوری که می بینی معنا کن ؛ از کجا می دونی شاید همون چیزی که می بینی واقعیت باشه . مکثی کردم و گفتم...
                                                           یک بحرسرشک بودم و عمری سوز  
                                            افسرده و پیر می شدم روز به روز 
                             با خیل عاشقان چو همرزم شدم 
      سوزم:همه ساز گشت و شامم همه روز
ادامه دادم :معنای تو برای من معنای وجود یه معنای متعالیه! حضوری که من مجبور کرد جنگیدن رو برای معنا کردنت در مقابل همه یاد بگیرم! نمی دونم شاید واقعیت نباشه اما تو در نظر من اینی هستی که گفتم. نگاهی کرد و برق چشمش و دزدید و آراوم گفت .....
      آمد ، به طعنه کرد سلامی و گفت : مرد
                گفتم : که ؟ گفت:آنکه دلت را به من سپرد 
                                 وانگه گشود سینه و دیدم که اشک عجز 
                                               فانوس عشق من،به کف نور، می سپرد  
و ادامه داد: فکر نمی کردم معنای من برای تو اینقدر شبیه معنای تو برای من باشه ! همیشه فکر می کردم باید معناها اینقدر با هم فرق کنه تا ..... که حرفش و قطع کردم و گفتم : اشتباه نکن معنای ما برای هم با هم خیلی فرق می کنن! اونقدر فرق دارن که شاید نمی دونم اینجوری معنا میشن! اما این و بدون فرق بین معنای شدن با معنای بودن خیلی زیاده ! خیلی ! برگشت به سمت در و همونجوری آروم آروم به سمت در می رفت با صدای بلند گفت : ولی این و بدون که تعیین فاصله ها ربطی به معنا ها نداره .....

           پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن
                                                        که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت
نوشته شده در شنبه 23 آبان 1383ساعت 09:51 ق.ظ توسط صدر | 19 نظر|